പ്രണയം


അച്ഛന്‍


അവള്‍

നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ-

യാണു്‌ പ്രണയിച്ചത് ;
പറയാതെയാണ്
പടിയിറങ്ങി പോയതും.
ഇടവേളയില്‍
പ്രവാസ തോണിയില്‍
പാഴ് ചിന്തതന്‍
പങ്കായമെറിഞ്ഞതെന്റെ തെറ്റ്.
നാട്ടു നടപ്പിന്റെ പാതയില്‍
പാഴ്ശ്രമത്തിനായൊന്നു പോയി നോക്കി
ആട്ടിയിറക്കി വിട്ടവള്‍ തന്‍
താതനെന്നെയാ മുറ്റത്തു നിന്നും
ആത്മാക്കു ചുറ്റും
തഷ്വം വിതറുന്നച്ഛന്‍
വാക്കിന്‍ ദീപേഷികയുരച്ചെന്റെ-
യാത്മാവിലെറിഞ്ഞു


തഷ്വം പുകഞ്ഞു
തകം മുറിഞ്ഞു

ഹ്ര്യശ്ചൂലയാല്‍ നീറും
മനസിന്
സാന്ദ്വനമായെത്തിയെന്റെ
തനുവേച്ചിതന്‍ SMS :
'ഒന്നിനും പിറകെയോടരുത് ;
നമ്മുക്കത് കിട്ടില്ല.
ഹ്ര്യദ്യമാ വാണി താലോലിച്ച് ,
റെഡ് ഹോഴ്സിന്റെപതയുന്ന
ലഹരി നുണയവേ ,
ഗസല്‍ നിലാവ് വെളുക്കേ ചിരിച്ചു
മറു ചിരിക്കായ് നിനച്ചെഴു-
ന്നേല്ക്കും മുമ്പേ ,
ലഹരിതന്‍ വെള്ളച്ചാട്ടം
പ്രവഹിച്ചു വലപോലെ പുറത്തേക്കായ്...
അതില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍
പ്രണയം ചിതറി കിടന്നൊരു കാഴ്ച.

മാന്യമിത്രമേ ,
മനസിലെ ഉമിത്തീയണഞ്ഞിട്ടില്ലീപ്പോഴും....

റബ്ബര്‍മരം
അസ്തിത്വ ദു:ഖം

നെഞ്ചിലേറ്റി
വിതുമ്പുന്നൊരു
മരമുണ്ട് നമുക്ക്.
ആ വിരഹത്തിന്
റബര്‍ മരത്തേക്കാള്‍
പ്രായവും ,
ഇലാസ്തികതയുമുണ്ടാവു-
മൊരു പരമ്പര പോലെ..
ചിരട്ടയെളിയില്‍ വെച്ച്
പാല്‍ ചൊരിയുന്നു നമുക്കായ്..
വെയില്‍ നക്കി തുടച്ച് ,
പലരാല്‍ കൈമറിഞ്ഞ് ,
വലിച്ചു നീട്ടി , ചവിട്ടിയരച്ച്,
അങ്ങനെയങ്ങനെ...
കാവ്യദേവത
പടിയടച്ചു പിണ്ഡം
വെയ്ക്കാന്‍ നിദാനമെന്താവാം..?
ഞാനറിയാത്തൊരു
ചരിത്രമുണ്ടോ കാവ്യദേവതക്ക്
പറയാന്‍..?
ഉണ്ടെങ്കില്‍ സദയം
പൊറുക്കുകയെന്നോട്
തൂലികയാല്‍
ചോദ്യചിഹ്നമിട്ടതിന്..
പരിഷ്കര്‍ത്താവല്ല ഞാന്‍
എങ്കിലും ,
അയിത്തത്തിനെതിരായുള്ള
സമരത്തിനീ കാവ്യം
നാന്ദി കുറിച്ചെങ്കില്‍
ക്ര്യതാര്‍ത്ഥനായി ഞാന്‍ ;
ഒപ്പം റബ്ബര്‍ മരവും !
(Picture Courtesy: Google site)