എന്തിനായിരുന്നു ..?

ഞാന്‍ താപ്തിയെ
പ്രണയിച്ചത്
അമ്മയോടുള്ള ആരാധന
കൊണ്ട് മാത്രം!
വേവാത്ത പ്രണയ കഷണം
മനസില്‍ ചുഴിയില്‍
ദിക്കറിയാതെ കറങ്ങുന്നു ...
ചിന്തകള്‍
ആവികളായി
മുടികള്‍
ദേശം വിട്ടിറങ്ങി
തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന
പ്രതിജ്ഞയോടെ ...
കാലം കറങ്ങി
കണ്ടിട്ടും കാണാതെ
തിരക്കിന്റെ ദേശത്തേക്ക്
ഞാനും പോയി ...
പ്രണയം,
പേരറിയാത്ത ദിക്കും തേടി
മറഞ്ഞു.
ഇന്നിപ്പോള്‍
ചോദിച്ചു പോകുന്നു:
'എന്തിനായിരുന്നു -
ഞാനവളെ പ്രണയിച്ചത് ..?
ആ തമാശ തന്‍
ലക്ഷ്യം, എന്തായിരിക്കാം..?
************************
e-പത്രത്തില്‍ പ്രസീദ്ധികരിച്ചത്

0 comments: